Beste spelers,

Enkele weken geleden hebben jullie allemaal een systeembericht gekregen betreffende maleware.
In eerste instantie zijn alle bondgenootschappen hier reeds op gecontroleerd en zijn enkele bondgenootschappen verzocht bezoekerstellers en links in hun BG-profiel te verwijderen.
Na een weder controle kan ik melden dat op een enkele BG na netjes gehoor is gegeven aan het verzoek wij willen deze dan ook bedanken voor hun medewerking om maleware en spyware tegen te gaan in dit spel.
Nu dan voor alle spelers is dit een te grote en onbegonnen werk dus wordt het verzoek via deze weg gedaan.

Hierbij verzoeken wij "Het desert-Operations team" alle spelers even hun profiel natekijken en elke link die verwijst naar een ander spel of reclamesite te verwijderen ook de spelers die gebruik maken van een bezoekersteller worden verzocht deze te verwijderen.
Mocht er bij een steekproefgewijs controle blijken dat men een link of bezoekersteller in het spelersprofiel heeft staan krijgt deze speler een ingame mailtje met een laatste verzoek om deze alsnog te verwijderen is dit na een week nog niet gebeurt zal de speler gemeld worden bij support voor verdere maatregelen de maatregelen die er dan genomen worden is aan support om te bepalen.

Met Vriendelijke Groet,

Jullie Desert-Operations Team.